HÄLSNING FRÅN MITT LIV

Diktsamling av Sonja Andersson

Ur kritiken:

Hon framstår som en ytterligt ovanlig och självständig poet ... Sällan har jag stött på en diktare med mindre poetiskt bråte och färre utsmyckningar. Hennes dikter skär som skalpeller, de blottlägger känslorna - inte sådana de borde vara men - som de verkligen är. ... Med henne gick en särpräglad poet och människa bort. Men hennes dikter är mer levande än någonsin.
Jan Kantor, Arbetarbladet

Det är oerhört laddade texter, levande dialoger, mystifierande men lika klara i detaljerna och på samma gång humoristiska och djupt religiösa som Dagermans Tusen år hos Gud. .. . Det är en hemsk och skrämmande bild av en människas bristning. ... Sonja var idealist, hon vägrade foga sig. ... Tog de mindres parti mot de störres. ... Det är tragiskt att märka att det var en författarinna mitt inne i ett spännade författarskap som dog bara 44 år gammal.
Birgitta Medelius, Vår Lösen

Dikterna äger en tydlighet som i själva ansättningen kan påminna om naiva målningar - men de har inte den affekterade stilisering som gör mycket av det som går under begreppet naivism till en så trist företeelse ... Ett genomgående drag i de olika samlingarna är kluvenhet mellan å ena sidan ett generöst och i tillvaron väl förankrat liv och å andra sidan en utsatt ensamhet som saknar just denna förankring. Vad som sammanhåller motsatserna är en sinnenas spontanitet, en genomgående värme som är högst konkret och därför också möjlig att ta på allvar. ... "Intervjuer med Fem Jahvéer " består av fem korta prosastycken, det är burleska miniatyrer, humoristiska men samtidigt omskakande. ...Sonja Andersson gör här upp med den maskulina gudsbilden. ... Här möter det burleska det storslagna. Det blir ett märkligt textfragment med många skikt i sig. ... Om hon kommit på något av de större förlagen hade hon med största sannolikhet mötts med ett betydligt större intresse. Detta är bara att konstatera och ta till sig som en tankeställare.
Lennart Sjögren, BLM

Förlaget är att gratulera till utgivningen av denna samlingsvolym. ... Den oftast orimmade versformen behandlas på ett personligt och säkert sätt; det är en konstnärligt mogen poet man möter. Den starka rytmen bygger på en komprimerad satsbildning och ett av kontraster färgrikt och laddat innehåll. ... Författarens betraktelser över tillvarons sol- och skuggsida har en osentimental rakhet, ges ett levande och originellt bildspråk. ... Den lättlästa samlingen borde kunna nå en bred publik.
Annie Jenhoff, Bibliotekstjänst

Hennes dikter uppvisar ett rikt formellt kunnande ... det bestående intrycket av hennes författarskap är dess fantasifullhet, vitalitet och humor. Rekommenderas.
Jan Teghammer, Bibliotekstjänst

Hon hade en stark livsaptit, en levande vitalitet.
Nina Södergren, Östra Småland

Det är en fin bok, ett porträtt i helfigur av en författare som i sin livstid - hon dog 1976, 44 år gammal - aldrig hann få det erkännande hon förtjänade. Hon var, tror man sig förstå när man läser, både sårbar och stark, ödmjuk och självmedveten, med en stor (kanske till och med ovanlig) förmåga att engagera sig i andra människor. .. Hon hade i grunden en envis tro på livet och hon hade en humor som nog kom henne till hjälp både som människa och som lyriker.
Bo Andersson, Metallarbetaren

Det finns en mörk ton av vemod och dödsnärhet i hennes poesi, en ton som stegras i de dikter hon skrev närmast före sin död. ... det finns också många ljusa, varma dikter som förmedlar sköna känslor av trivsel och harmoni. ... Många enskilda dikter har stor lyskraft och vittnar om att hon hade en ovanlig poetisk förmåga.
Roland Sellström, Söderhamn-Hälsinge Kuriren

Personliga, centrallyriskt hållna, ofta lekfulla, ofta odogmatiskt religiösa anteckningar om livet av en människa med stor insikt och en botten av stor ensamhet. ... I dikten finns ... den oavvända blick och den starkt förnimbara mänskliga närvaro som går igenom alla Sonja Anderssons dikter. ... De ger oss tillsammans en klart seende, kärleksfull och i botten vemodig bild av människan och naturen.
Lars Bäckström, Upsala Nya Tidning

Om en tillvaro utanför den riktiga gemenskapen diktade Sonja Andersson, som slutade sitt liv frivilligt 1976. ... Det finns all anledning att upptäcka henne. Hon ger oss bilder från en vardag som levs av de udda människorna.
Leif Brundin, Gefle Dagblad

Sonja Andersson har lämnat sitt diktarrum i Haga, hon finns inte längre bland Göteborgs författare. Få lärde under hennes levnad känna de fina dikter hon sände ut, men vi som vant oss vid att varje år få ett nytt litet häfte "ordkvalité" av Sonjas märke att recensera kommer att sakna hennes meddelanden till oss och alla andra. ... Hennes lyriska bomärke var en metaforisk kraft och vitalitet ... Sonja Andersson är inte bara en poet som glimmat till i utkanten av kulturens Sverige, flera dikter har den lyskraft som ger liv. Och det är poesins märke.
Nekrolog av Gunnel Enby, Göteborgs-Posten

Det här är berättelsen om Sonja Andersson, lagerarbetare och poet, död 1976. - En begåvning som etablissemanget missade, säger Stefan Daagarsson på bokförlaget Inferi.
Ur en stort uppslagen artikel om Sonja Andersson av Anna-Lisa Bäckman i Dagens Nyheter

Ur recensioner av tidigare diktsamlingar:

Poeten är en livlig, skön fågel som sprutar sånger över torra marker; en estet som vältrar sig i ljusa färger, men ibland låter vemodig som en sångare i september. Här finns inga konstruerade toner, allt låter äkta, lättsamt och sprudlande och någon gång när hon är som allvarsammast slår hon på ett leende, som går rakt igenom läsaren. ... Med små medel får hon fram expressiva uttryck för det hon ser och känner.
Eric S. Alexandersson, Göteborgs-Posten

Två Sonjor vill jag nämna samtidigt: Åkesson och Andersson. ... Ska jag rekommendera er att skaffa en av dessa diktböcker - så är det Sonja Anderssons.
Bengt Eriksson, Göteborgs-Tidningen

Hon behåller här och utvecklar den vitalitet som fanns i debutboken. Det är dikter som oftast på något sätt handlar om glädjen, de representerar en livshållning som är "nästan lycklig", men det är långtifrån någon okomplicerad sinnesglädje som redovisas, livets svåra villkor blir också synliga, i mycket är det en glädje i trots mot det destruktiva. ... får orden en robust uttrycksfullhet, de lever i en stark, oförställd känsla, och det motsatsfulla livet strömmar då alldeles nära förbi.
Lennart Sjögren, Land

Liksom i de tidigare samlingarna frapperas man av Sonja Anderssons lätthet att finna ord och sammanställa sina dikter. Hon är en poet som utvecklar sitt instrument och som gjort det från samling till samling. Det finns en djup talang som snart kommer att blomma för fullt.
Kenneth Jonsgården, Arbetarbladet

Hon skriver en rättfram och rak poesi på ett lättflytande och personligt språk, och hon kan ge också de mest enkla ting nya och spännande dimensioner.
Sven O Bergkvist, Söderhamns-Hälsinge-Kuriren

Inneboende i det hon skriver finns ett djup och en insikt som övertygar.
Gunnel Enby, Bokrevy
 


Boken utgavs ursprungligen av Inferi förlag. ALIDA BOK säljer ut en restupplaga.


Pris bara 39 kronor

Beställ här

Åter till startsidan